Οδηγίες για Αναπληρωτές-Ωρομίσθιους-ΕΕΠ/ΕΒΠ που θα προσληφθούν στο σχ. έτος 2020-21

Για να δείτε τις οδηγίες πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ