Κενά για τοποθετήσεις αναπληρωτών

Σας ανακοινώνουμε ότι οι αιτήσεις για τοποθέτηση και συμπλήρωση ωραρίου των αναπληρωτών που προλήφθηκαν στη Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων  θα υποβληθούν από την Τετάρτη 26/08/2020 έως και την Παρασκευή 28/08/2020 και ώρα 10.00 π.μ.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α) με e-mail στο pysde@dide.ioa.sch.gr

β) με fax στο 2651065022

Επισυνάπτεται πίνακας λειτουργικών κενών των σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων, ο οποίος ενδέχεται να τροποποιηθεί λόγω αλλαγών που είναι πιθανό να προκύψουν:

  1. κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων/διαθέσεων/αποσπάσεων των μονίμων εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων
  2. λόγω μεταβολών στη λειτουργία των σχολικών μονάδων (εγγραφές/μεταγραφές μαθητών, άδειες εκπαιδευτικών κτλ)
  3. λόγω της επιλογής και τοποθέτησης των νέων  Διευθυντών στις σχολικές μονάδες από τις οποίες παραιτήθηκαν οι Διευθυντές τους λόγω συνταξιοδότησης

Λειτουργικά κενά για τοποθετήσεις αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης

Λειτουργικά κενά για τοποθετήσεις αναπληρωτών για Παράλληλη Στήριξη

Λειτουργικά κενά για τοποθετήσεις αναπληρωτών ΣΜΕΑΕ και ΤΕ

Δήλωση προτιμήσεων (doc)

Δήλωση προτιμήσεων  (pdf)