ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Όμιλοι αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας 2020-2021

Για περισσότερες  πληροφορίες επισκεφτείτε την σελίδα του Σχολείου: Σελίδα Πρότυπου Γυμνασίου Ζωσιμαίας Σχολής