ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ – ΣΥΝΟΔΟΣ ΙΣΤ΄2010-2011

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία διοργανώνει σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Βουλή των Εφήβων”. Για την εποπτεία της υλοποίησης του προγράμματος λειτουργεί Επιτροπή με πρόεδρο τη συγγραφέα κ.Σοφία Ζαραμπούκα. Τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια του Ν.Ιωαννίνων έχουν κληθεί να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα αυτό.