Εξετάσεις μαθητών με ειδικά προβλήματα

Το Υπουργείο Παιδείας , Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων απέστειλε στις Δ/σεις Δ/θμιας Εκπ/σης Απόφαση με την οποία ορίζει τον τρόπο εξέτασης μαθητών που διαπιστωμένα έχουν σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την Απόφαση.