Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Διευθυντών Σχολικών μονάδων ως μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021 – 6ΣΦΚ46ΜΤΛΗ-ΒΞΣ