Ενημέρωση για Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος

Το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος έχει εκπονήσει ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα – πρόταση διδασκαλίας του ιστορικού μαθήματος, άμεσα συσχετιζόμενης με τον ιστορικό του χώρο, όπου στεγάζονται οι μνήμες των θυμάτων του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος της 13-12-43 από τα γερμανικά στρατεύματα.

Όσα Σχολεία επιθυμούν είτε να υλοποιήσουν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα είτε να προγραμματίσουν μια Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μουσείο μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του στη διεύθυνση www.dmko.gr και κατόπιν να έρχονται σε επικοινωνία με το Μουσείο στο email info@dmko.gr ή στο τηλ. 2692023646.

Περισσότερα στοιχεία είναι διαθέσιμα στο συνημμένο έγγραφο.