Παραλαβή πιστοποιητικών Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας

Από τη Δ/νσή μας ανακοινώνεται ότι οι επιτυχόντες στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, περιόδου Νοεμβρίου 2010 μπορούν να παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά από το Γραφείο 4 της Δ/νσης (Ανεξαρτησίας 146Α & Φιλικής Εταιρείας) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε την ανακοίνωση.