Συμμετοχή μαθητών Γ΄Γ/σίου και Α΄& Β΄Λυκείου σε θερινά σεμινάρια στη Γερμανία για το 2011

Το Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. σε συνεργασία με το Υπ. Εξωτερικών και τη Γερμανική Πρεσβεία διοργανώνει σεμινάρια μαθητών της Ευρώπης για το καλοκαίρι του 2011, με απαραίτητη προϋπόθεση την γνώση της Γερμανικής γλώσσας. Η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από 4 μαθητές που θα προκύψουν από αξιολόγηση. Απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: 1) το έντυπο της αίτησης που παραλαμβάνεται από το σχολείο φοίτησης (η αίτηση γίνεται μόνο από το σχολείο), 2) την έκθεση αξιολόγησης η οποία θα συνοδεύεται από επικυρωμένο Φ/Α του ελέγχου προόδου του μαθητή/τριας, 3) τη δήλωση σύμφωνης γνώμης των γονέων/κηδεμόνων, 4) πιστοποιητικό υγείας από δημόσιο νοσοκομείο ή άλλη επίσημη υγειονομική αρχή και 5) Φ/Α του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του μαθητή/τριας. Όσοι μαθητές ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν άμεσα με το Δ/ντή του σχολείου τους γιατί η αίτηση πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι την 1η Απριλίου 2011.

Δείτε σε μορφή αρχείου zip τα σχετικά με το θέμα έγγραφα.