Κύρωση πίνακα εκπαιδευτικών που τοποθετούνται με απόσπαση, για το διδακτικό έτος 2022-2023, σε Πρότυπα Σχολεία ( Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) αρμοδιότητας Π.Ε.Π.Π.Σ. Ηπείρου

ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ 2…