Τοποθετήσεις, διαθέσεις εκπαιδευτικών – Πράξη 51/17-10-2022 ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων

ΠΡΑΞΗ 51- 17-10-2022 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΠΡΑΞΗ 51 – 17-10-2022_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΠΔΕ

ΠΡΑΞΗ 51 – 17-10-2022_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΕΞΕΙΔ