Τοποθετήσεις, διαθέσεις αναπληρωτών – Πράξη 58/08-11-2022 ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων

ΠΡΑΞΗ 58- 08-11-2022_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΤΑΚΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΞΗ 58 – 08-11-2022_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΠΔΕ