Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών- ΠΡΑΞΗ01/19-01-2023 ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων – Ανακοινοποίηση

ΠΡΑΞΗ 01- 19-01-2023 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΑΞΗ 01 – 19-01-2023 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΤΑΚΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΞΗ 01 – 19-01-2023 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΠΔΕ