Ανοικτή επιστολή Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής για πρόσθετη αμοιβή εξεταστών & επιτηρητών στο ΚΠγ

Δείτε το κείμενο της επιστολής αναφορικά με την πρόσθετη εφάπαξ αποζημίωση των εξεταστών και επιτηρητών των εξετάσεων στο ΚΠγ περιόδου Μαΐου 2011.

Η εν λόγω επιστολή έχει αντληθεί από την ιστοσελίδα του ΚΠγ www.kpg.minedu.gov.gr και συγκεκριμένα από την ενότητα Νέα – Ανακοινώσεις.