Πανελλαδικές εξετάσεις ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Δείτε την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας στην οποία περιγράφεται η διαδικασία της προφορικής εξέτασης των μαθητών – αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία εξέτασης των μαθητών αυτών αφορά μόνο στον τρόπο εξέτασης των μαθητών της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ για την λήψη του απολυτηρίου και της Βεβαίωσης Πρόσβασης, των αποφοίτων των Λυκείων για τη λήψη της Βεβαίωσης Πρόσβασης, των κατόχων απολυτηρίου των ΕΠΑΛ (ομάδα Β) για την λήψη της Βεβαίωσης Πρόσβασης. καθώς και την εξέταση των παραπάνω υποψηφίων στα ειδικά μαθήματα και δε συνδέεται με τις διατάξεις που αφορούν την εισαγωγή των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.