ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

3ο ΕΠΑΛ Ιωαννίνων Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων

1ο ΕΠΑΛ Ιωαννίνων Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων

2ο ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

6ο ΕΠΑΛ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ