ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2024. -ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΕΙ

ΕΞΕ – 136804 – 2023 – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2024. -ΥΠΟ – Έκδοση 1

Α-YΔ ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΠΑΛ 2024

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2024

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1 Ημερ ΕΠΑΛ Π.ΕΠΑΛ 2024

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2 Εσπερ ΕΠΑΛ 2024

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Α-Δ ΗΜΕΡ ΕΠΑΛ Π.ΕΠΑΛ 2024

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 Α-Δ ΕΣΠ ΕΠΑΛ 2024