Διεξαγωγή των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2011

Οι αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του ΚΠγ περιόδου Νοεμβρίου 2011 θα υποβληθούν από τις 12 Σεπτεμβρίου 2011  έως και τις 23 Σεπτεμβρίου 2011 στην Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων στο  γραφείο 8.

ΕΝΤΥΠΟ_ΑΙΤΗΣΗΣ_11_2011

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 11_11