Δικαιολογητικά Εξετάσεων ΚΠΓ Μαΐου 2012

Η Δ/νση Δ.Ε. Ιωαννίνων ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου μέχρι και την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012 θα υποβάλλονται στη Δ/νση Δ.Ε.(Ανεξαρτησίας 146Α & Φιλ.Εταιρείας) αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2012.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 5 και 6 Μαΐου 2011 για τα επίπεδα:

α)   Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση» ) σε ενιαίο διαβαθμισμένο test στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική.

β)   Β (Β1  «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση» ) σε ενιαίο διαβαθμισμένο test στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική και

γ)    Γ1  «πολύ καλή γνώση» στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1)  Μία φωτογραφία μικρού μεγέθους

2) Ένα έντυπο παράβολο δημοσίου:

α.  των  60 ευρώ για το επίπεδο Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση»)

β.  των 80 ευρώ για το επίπεδο Β  (Β1 «μέτρια γνώση» και Β2 «καλή γνώση»)

γ.  των 80 ευρώ για το επίπεδο Γ1( «πολύ καλή γνώση» ).

Σε περίπτωση έλλειψης εντύπων παραβόλων, τα αντίστοιχα ποσά μπορούν να εισπράττονται και με την έκδοση διπλοτύπων είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Τα παράβολα ή τα διπλότυπα εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου ( Κ.Α.Ε. 3741).

3)Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Ελλείψει αυτής, κατατίθεται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού εγγράφου από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου όπως στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφία αυτού.

4) Aίτηση (χορηγείται  και  από τη Δ/νση ΔΕ)

Το ειδικό έντυπο «Αίτηση» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ (word) ΕΝΤΥΠΟ_ΑΙΤΗΣΗΣ (pdf)

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα των Εξετάσεων θα ανακοινωθεί σύντομα.