Ανακήρυξη υποψηφίων για εκλογές αιρετών ΚΥΣΔΕ 2010

Υποψήφιοι για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) ανακηρύσσονται οι αναφερόμενοι στο σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων (με αρ. πρωτ. Υ-154/126166/Δ2/8-10-2010), εκπαιδευτικοί και συνδυσμοί.