Παραλαβή Πιστοποιητικών ΚΠΓ Νοεμβρίου 2011

Η Δ/νση Δ.Ε. Ιωαννίνων ανακοινώνει ότι οι επιτυχόντες στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, περιόδου Νοεμβρίου 2011,  επιπέδων  Β (Β1 «μέτρια γνώση»,  Β2 «καλή γνώση») & Γ1 «πολύ καλή γνώση» στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική μπορούν να περάσουν από τη Δ/νση Δ.Ε. Ιωαννίνων (Ανεξαρτησίας 146Α & Φιλικής Εταιρείας, Γραφείο 8.  όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για την παραλαβή των πιστοποιητικών.

Η παραλαβή των πιστοποιητικών μπορεί να γίνει:

α) από τους ίδιους τους επιτυχόντες οι οποίοι θα πρέπει να φέρουν μαζί τους την ταυτότητά τους ή το δελτίο εξεταζομένου

β) από τους νόμιμους κηδεμόνες οι οποίοι θα πρέπει να φέρουν μαζί τους την ταυτότητά τους και το δελτίο εξεταζομένου του επιτυχόντα και

γ) από άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με το «γνήσιο της υπογραφής».