Διευκρινίσεις για την διεξαγωγή των εκλογών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

Για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών της 3ης Νοεμβρίου για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συμβούλια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης το με αρ. πρωτ. Φ.350/ 86 / 135284 /Δ1/26 – 10 – 2010 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων παρέχει λεπτομερείς οδηγίες σε σχέση με την καταμέτρηση των ψήφων και την έκδοση των αποτελεσμάτων.