Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 3ου ΕΠΑΛ Ιωαννίνων

« Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με μετάβαση και επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών του 3ου ΕΠΑΛ  από ΙΩΑΝΝΙΝΑ προς ΚΠΕ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ και επιστροφή ( χωρίς διανυκτέρευση )»

Για να δείτε την πρόσκληση, πατήστε εδώ