Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου για το σχολ. έτος 2013-2014

Σας διαβιβάζουμε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)  για τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. των νομών της Περιφέρειάς μας για το σχολικό έτος 2013-2014.

Παρακαλούμε  για την άμεση ανάρτησή τους στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας σας.

Σημειώνεται ότι τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου από τη Δευτέρα 23-09-2013 μέχρι και την Τρίτη 01-10-2013.

Προσωρινοί Πϊνακες ΕBΠ 2013-2014 ΠΕΔΙΕΚ Ηπείρου

Προσωρινοί Πϊνακες ΕΕΠ 2013-2014 ΠΕΔΙΕΚ Ηπείρου