Διόρθωση διάθεσης εκπαιδευτικού (31-8-2009)

1. Τσαντήλα Αλεξάνδρα με π.τ. στο 4ο ΓΕΛ διατίθεται 6 ώρες στο 5ο Γ/σιο, 6 ώρες στο 7ο ΓΕΛ και 6 ώρες στο 4o Γ/σιο (και όχι στο 8ο ΓΕ.Λ. όπως ανακοινώθηκε)

2. Γεωργίου Γεωργία του ΠΥΣΔΕ Αρκαδίας τοποθετείται στο Γ/σιο Τσεπελόβου και διατίθεται 7 ώρες στο Γ/σιο Μεταμόρφωσης (και όχι π.τ. στο Γ/σιο Μεταμόρφωσης και 7 ώρες στο 5ο Γ/σιο όπως ανακοινώθηκε)