Χωρίς εικόνα

Άρση υπεραριθμίας

Καλούνται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί να κάνουν αίτηση τοποθέτησης λόγω υπεραριθμίας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα από την Παρασκευή, 14/5/2010, μέχρι και  την Τρίτη, 25/5/2010 και […]