Κ.Π.π.-Τελικός Πίνακας Τοποθετημένων Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών

31 Δεκεμβρίου 2018 Σταύρος Χαραλαμπίδης 0

Ανακοινώνουμε τον τελικό πίνακα επιλεγέντων ωρομισθίων εκπαιδευτικών  που προέκυψε κατόπιν αρνητικής δήλωσης εκπαιδευτικών από τον πρώτο πίνακα.  Παρακαλούμε οι τοποθετημένοι να παρουσιαστούν στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας […]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΠπ.

27 Δεκεμβρίου 2018 Σταύρος Χαραλαμπίδης 0

Για να δείτε την εγκύκλιο 221343_Εγκύκλιος_έναρξης_ΚΠπ_2018_2019-2 Για να δείτε τον πίνακα με τους επιλεγμένους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία τοποθέτησής τους πατήστε τον παρακάτω πίνακα. ΠΙΝΑΚΑΣ […]