ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΠπ.

Για να δείτε την εγκύκλιο

221343_Εγκύκλιος_έναρξης_ΚΠπ_2018_2019-2

Για να δείτε τον πίνακα με τους επιλεγμένους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία τοποθέτησής τους πατήστε τον παρακάτω πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Για να δείτε τον πίνακα με τους εκπαιδευτικούς που δεν τοποθετήθηκαν πατήστε τον παρακάτω πίνακα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ

Οι σχολικές μονάδες έχουν καλυφθεί όλες.

Παρακαλούμε οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί να αποστείλουν στην ΔΔΕ Ιωαννίνων, ηλεκτρονικό μήνυμα (mail@dide.ioa.sch.gr) στο οποίο θα δηλώνουν την αποδοχή ή την μη αποδοχή της τοποθέτησής τους, μέχρι και την Παρασκευή 28-12-2018