Κ.Π.π.-Τελικός Πίνακας Τοποθετημένων Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών

Ανακοινώνουμε τον τελικό πίνακα επιλεγέντων ωρομισθίων εκπαιδευτικών  που προέκυψε κατόπιν αρνητικής δήλωσης εκπαιδευτικών από τον πρώτο πίνακα.  Παρακαλούμε οι τοποθετημένοι να παρουσιαστούν στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων τη Δευτέρα 7-1-2019 και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω, προκειμένου να προχωρήσει η πρόσληψή τους.

Ενημερώνουμε επίσης ότι υπάρχουν κενά σε τρία σχολεία όπως φαίνονται στον δεύτερο πίνακα.

Για να δείτε τον Νέο Πίνακα πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Για να δείτε τον Πίνακα με τα σχολεία που δεν τοποθετήθηκαν εκπ/κοι πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Για να δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ