Αναστολή Λειτουργίας Σχολικών Μονάδων Β/θμιας Εκπ/σης Δήμων Ιωαννιτών, Ζίτσας και Μετσόβου

Σύμφωνα με αποφάσεις των Δήμων Ιωαννιτών, Ζίτσας και Μετσόβου, αύριο 08/01/2019 δε θα λειτουργήσουν τα σχολεία Δ/θμιας Εκπ/σης των Δήμων αυτών.