ΝΙΚΗΦΟΡΕΙΑ 2011 – Φεστιβάλ παραδοσιακής έκφρασης

Το φεστιβάλ υλοποιείται  στην Πάτρα στις 10 Απριλίου 2011 και μπορούν να συμμετέχουν σχολεία της Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, αλλά και φορείς καλλιτεχνικής έκφρασης.

Η σχολική μονάδα ή ο πολιτιστικός φορέας που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον για να παρουσιασθεί στο Φεστιβάλ, θα πρέπει να δηλώσει συμμετοχή στο nikiforeia2011comregpde@yahoo.gr μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2011.

Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο έγγραφο.