Προκήρυξη θέσεων Σχεδιαστών – Αξιολογητών ΠΔΣ

Καλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί των Γυμνασίων, Λυκειακών Τάξεων, Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. του Νομού μας, με βαθμό Α΄ ή Β΄, που ενδιαφέρονται να καλύψουν τις κενές θέσεις των Σχεδιαστών-Αξιολογητών στο Πρόγραμμα της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης για το σχολικό έτος 2010-2011, των σχολείων: 1) Λυκειακών Τάξεων Γυμνασίου Τσεπελόβου και 2) ΕΠΑ.Λ. Μετσόβου, να υποβάλουν αίτηση – δήλωση ενδιαφέροντος, την
οποία το σχολείο τους θα πρέπει να διαβιβάσει στη Δ/νση Δ.Ε. Ν. Ιωαννίνων, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2011.

Δείτε το σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας μας.