Τοποθετήσεις, διαθέσεις εκπαιδευτικών – Διαθέσεις στο ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ Ιωαννίνων

Τοποθετήσεις, διαθέσεις εκπαιδευτικών του ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων και διαθέσεις στο ΔΙΕΚ Ιωαννίνων για το εξάμηνο 2017Α

2017_02_09 -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΝΕΟ)