Τελικός Αξιολογικός πίνακας Υποψηφίων Διευθυντών – Ανακοινοποίηση στο ορθό

Ανακοινώνεται ο τελικός αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας των αντικειμενικών μορίων μετά από την εκδίκαση των ενστάσεων.

2017-06-16-ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ στο ΟΡΘΟ