Τοποθετήσεις, διαθέσεις, αποσπάσεις εκπαιδευτικών (07-09-2017)

Διάφορες ειδικότητες

Κλάδος ΠΕ01-ΘΕΟΛΟΓΩΝ

Κλάδος ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής (Τμήματα Ένταξης και ΣΜΕΑΕ) και Γενικής Εκπαίδευσης