Τοποθετήσεις, διαθέσεις, αποσπάσεις εκπαιδευτικών (08-09-2017)

Κλάδος ΠΕ03 – Διόρθωση

Τοποθετήσεις κλ. ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

Τοποθετήσεις κλ. ΠΕ19 και ΠΕ20 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ, ΤΕΙ

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας – Παράλληλη Στήριξη