ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (ΚΠΓ) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Για να δείτε το Δελτίο Τύπου πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

Δ Τ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

Για να δείτε το  Πρόγραμμα των εξετάσεων πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΠΓ ΔΕΚ. 2017

 

Για να δείτε το εγχειρίδιο χρήσης των εξεταζομένων  πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

KPG_Manual_Candidate (6)

 

Για να δείτε τις Προδιαγραφές των εξετάσεων πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

ΚΠΓ_προδιαγραφές_Β_Περιόδου

 

Για να δείτε τον  Πίνακα των Περιοχών των εξεταστικών κέντρων πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΠΕΡΙΟΧΩΝ_ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

 

Για να δείτε την Υπουργική Απόφαση των εξετάσεων πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

YA 170141_A5_16 10 2017 ΦΕΚ 3658 2017 ΤΒ