ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΕΘΑ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Ορθή επανάληψη ως προς την παράγραφο 11 και το Υπόδειγμα «4» ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ της προκήρυξης διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για το 1ο έτος των ΑΣΕΙ & ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Για να δείτε το έγγραφο πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΕΘΑ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2018-2019 ΑΔΑ ΩΥ1Ω6-ΧΚ4-1