Ανακοίνωση υπεράριθμων και άρση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών του ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων

Ανακοίνωση υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Πίνακας Κενών και Πλεονασμάτων

Δήλωση προτιμήσεων για άρση υπεραριθμίας