Υποβολή αιτήσεων για συμπλήρωση ωραρίου, προσωρινή τοποθέτηση, απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ και εκπαιδευτικών αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ

Σας ανακοινώνουμε ότι οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών του ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων για  προσωρινή τοποθέτηση, συμπλήρωση ωραρίου και απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ καθώς και των εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν από άλλο ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων  θα υποβληθούν στο γραφείο 8 της Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων από Τετάρτη  22/08/2018 έως και Παρασκευή 31/08/2018.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:

α) στο γραφείο του ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων (γραφείο 8,  ΔΔΕ Ιωαννίνων)

β) ηλεκτρονικά στο e-mail pysde@dide.ioa.sch.gr

γ) με fax στο 2651054410

Επισυνάπτεται πίνακας λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων των σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων, ο οποίος ενδέχεται να τροποποιηθεί με την έναρξη του σχ. έτους 2018-2019 λόγω αλλαγών που είναι πιθανό να προκύψουν είτε στις σχολικές μονάδες (αλλαγή του αριθμού των τμημάτων, αλλαγή δηλώσεων μαθητών κτλ) είτε λόγω αλλαγής στην κατάσταση των εκπαιδευτικών (αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, μακροχρόνιες άδειες κτλ)

Ανακοίνωση για πτ, συμπλήρωση, απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ

Πίνακας Λειτουργικών Κενών

Δήλωση τοποθέτησης (αρχείο word)

Δήλωση τοποθέτησης (αρχείο pdf)