Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

2018_10_25-Προκήρυξη Υποδιευθυντών

Αίτηση Υποδιευθυντών ΔΔΕ Ιωαννίνων

Υπευθυνη Δήλωση – ΔΔΕ Ιωαννίνων

Ν. 4547-2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΔΝΤΩΝ &ΥΠΟΔΝΤΩΝ