Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων.

2019-01-14-Προκήρυξη Υπευθύνων Πληροφορικής

Αίτηση Υπευθύνων Πληροφορικής ΔΔΕ Ιωαννίνων

Υπευθυνη Δήλωση – ΔΔΕ Ιωαννίνων

ΦΕΚ 5919-2018

Δημοσίευση και χρονοδιάγραμμα Πληροφορική

Ν. 4547-2018