Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπευθύνου Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων.

2019-01-17-Προκήρυξη Υπευθύνου ΕΚΦΕ

Αίτηση Υπευθύνων ΕΚΦΕ

Υπευθυνη Δήλωση – ΔΔΕ Ιωαννίνων

Δημοσίευση και χρονοδιάγραμμα ΕΚΦΕ__signed_signed

ΦΕΚ 5934-2018

Ν. 4547-2018