Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με μετάβαση και επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών του 3ου Γυμνασίου Ιωαννίνων από Ιωάννινα προς Ξάνθη-ΚΠΕ Βιςτωνίδας

3ο Γυμνάσιο Ξάνθη-ΚΠΕ Βιστωνίδας