Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με μετάβαση και επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών του Πρότυπου Γυμνασίου Ζωσιμαίας Σχολής, από Ιωάννινα προς Ναύπλιοκαι επιστροφή

ναυπλιο