Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με μετάβαση και επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών των τάξεων Α΄, Β΄, Γ΄ Γ/σίου και Α΄ ΓΕ.Λ. Χρυσοβίτσας από Χρυσοβίτσα προς Ανατολική Μακεδονία-Θράκηκαι επιστροφή, απόΠέμπτη 11 Απριλίου έως και Σάββατο13 Απριλίου 2019

ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ -Ανάρτηση Δ.Δ.Ε.