Πρόσκληση για απόσπαση ή διάθεση στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών προκειμένου να συμμετέχουν στις Ομάδες Υποστήριξης της Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.) των ΕΠΑ.Λ.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

Πρόσκληση για Ομάδα Υποστήριξης Μαθητείας_ Απόσπαση_Διάθεση_2019