Απόφαση Διευθυντή για τοποθέτηση εκπαιδευτικών χωρίς προσωρινή τοποθέτηση

26 Ιουνίου 2019 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

Οι αναφερόμενοι στην συνημμένη απόφαση εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης στις 28/06/2019 2019-06-26-Απόφαση Δντη για τοποθέτηση απο μετάθεση

Κατανομή των Μαθητών στα Γυμνάσια αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων σχ. έτος 2019-20

Για να δείτε το έγγραφο της χωροταξικής κατανομής για το σχολικό έτος 2019-20 πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2019-20 Για να δείτε το […]