Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων (ξένες γλώσσες-σχέδια-μουσική).

Για να δείτε το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου με το πρόγραμμα, τα εξεταστικά κέντρα και τις οδηγίες προς τους υποψηφίους πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διευκρινίζουμε τα εξής:
α) στις εξετάσεις του κάθε ειδικού μαθήματος δικαιούνται να λάβουν μέρος ΜΟΝΟ όσοι έχουν
δηλώσει το συγκεκριμένο ειδικό μάθημα
β) ως ώρα έναρξης ορίζεται η 8:30 π.μ. για όλα τα ειδικά μαθήματα εκτός
των Αγγλικών για το οποίο ορίζεται η 10:00 π.μ.
των Ισπανικών για το οποίο ορίζεται η 15:30 μ.μ. και
του Έλεγχου Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων για το οποίο ορίζεται η 18:00 μ.μ..
γ) οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8:00 π.μ. για όλα τα ειδικά μαθήματα εκτός
των Αγγλικών για το οποίο πρέπει να προσέρχονται έως τις 9:30 π.μ.
των Ισπανικών για το οποίο πρέπει να προσέρχονται έως τις 15:00 μ.μ. και
του Έλεγχου Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων για το οποίο πρέπει να προσέρχονται έως τις 17:30
μ.μ..

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Στα Ιωάννινα θα εξεταστεί μόνο το μάθημα των Αγγλικών στο 2ο ΓΕΛ Ιωαννίνων