Κατανομή των Μαθητών στα Γυμνάσια αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων σχ. έτος 2019-20

Για να δείτε το έγγραφο της χωροταξικής κατανομής για το σχολικό έτος 2019-20 πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2019-20

Για να δείτε το έγγραφο της διορθωτικής απόφασης κατανομής για το σχολικό έτος 2019-20 πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 14-6-2019